Opnieuw aan de slag na langdurige ziekte

Opnieuw aan de slag na langdurige ziekte

“Gewoon” gaan werken is niet voor iedereen evident. Je mentale gezondheidstoestand of een handicap kunnen je parten spelen bij de zoektocht naar een job op de arbeidsmarkt. Maar niet opgeven is de boodschap. Dat ondervond ook Laura (36). Haar verhaal start vijf jaar geleden toen psychische problemen haar leven binnendrongen.

“Het was een stressvolle periode op het werk”, vertelt Laura. “Ik zat aan het einde van mijn proefperiode en had angst dat mijn contract niet verlengd zou worden. Op mijn vorig werk was ik na een conflict met de werkgever onterecht ontslagen. Ik voelde me onzeker over mijn capaciteiten, kreeg paranoïde gedachten en begon me vreemd te gedragen. Zelfs de meest eenvoudige opdrachten lukten niet meer. Ik sliep ook erg slecht. Mijn moeder sloeg alarm bij de dokter na een onsamenhangende mail. De dokter stelde vast dat ik een psychose doormaakte en er volgde snel een crisisopname.”

Dagtherapie

“Toen alles na drie weken wat opgeklaard was, ging ik vol goede moed terug aan de slag. Veel te vroeg bleek al snel want ik had opnieuw stress. Zelfs bij het maken van eenvoudige taken zoals kopiëren. Ondertussen bleek ook dat mijn baas vertrouwelijke informatie over mijn gezondheidstoestand zomaar had gedeeld met mijn collega’s. Zonder mijn toestemming. Mijn toestand ging terug achteruit en ik ging in dagtherapie in een psychiatrische voorziening.”

“Na zes maanden voelde ik me klaar om terug te gaan werken. Na wat tijdelijke jobs besloot ik terug te gaan studeren. Via de VDAB schreef ik mij in voor de opleiding verpleegkunde. De job van psychiatrisch verpleegkundige sprak me enorm aan. De opleiding liep niet van een leien dakje. Toen ik bijna hervallen was, besloot ik te stoppen met studeren.”

Trajectbegeleiding

“De weg naar de arbeidsmarkt was niet gemakkelijk door de vele gaten in mijn CV. Daarom ging ik aankloppen bij GTB, een gespecialiseerde dienst van de VDAB. Zij ondersteunen werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Zij kunnen bijvoorbeeld stages en vrijwilligerswerk regelen in bedrijven en organisaties. Mijn trajectbegeleider verwees me door naar Job-Link. Al snel kon ik als onthaalvrijwilliger aan de slag bij een wijkgezondheidscentrum. Helemaal mijn ding. Toen er plots een vacature was in het centrum waagde ik mijn kans. Na een spannende selectieprocedure werd ik geselecteerd. De start van een nieuw begin. Fantastisch.”

“Er is een heel open sfeer op mijn werk en mijn takenpakket is heel divers en uitdagend. Ik ben bijzonder blij met deze kans. Werk geeft je bovendien terug toekomstperspectief. Ik kan opnieuw plannen maken voor de toekomst en sparen. Om alleen te gaan wonen bijvoorbeeld in mijn eigen flat. Werk is ook belangrijk voor je zelfvertrouwen. Je draait terug mee in de maatschappij. Je hoort er bij. Ik heb geen schrik voor herval. Ik probeer goed voor mezelf te zorgen en laat mijn gezondheidstoestand goed opvolgen. Ik werk nu halftijds maar wil op termijn 80 procent gaan werken. Dat lijkt me ideaal.”

Werk zoeken na langdurige ziekte. 3 tips van Laura:

1. Blijf bezig: zoek vrijwilligerswerk of doe aan sport bijvoorbeeld. Zorg voor structuur in je dag.

2. Blijf je netwerk verzorgen: vrienden en kennissen zijn belangrijk. Probeer die contacten te onderhouden.

3. Blijf positief: probeer de moed niet te verliezen.

Ondersteuning voor personen met een arbeidshandicap

Voor sommige mensen is werken of werk vinden extra moeilijk. Als je het werk (gedeeltelijk) wil hervatten maar om medische of psychosociale redenen een handicap hebt op de arbeidsmarkt, bestaan er ondersteuningsmaatregelen voor jou. Voorbeelden:

  • Een financiële tegemoetkoming om je werkplek, werkkleding en gereedschap aan te passen.
  • Een tegemoetkoming in de vervoerskosten van personen met mobiliteitsproblemen.
  • Extra ondersteuning door tolken voor mensen met een auditieve handicap.
  • Een tussenkomst in het loon (Vlaamse Ondersteuningspremie).
  • Het recht om in een beschutte werkplaats te werken.

Bespreek de mogelijkheden met de adviserend-arts van je ziekenfonds.

Gesponsorde artikelen