© getty

Uiteraard: Trump schaft verbod af op pesticiden die bijenpopulatie massaal doden

4 augustus 2018

Donald Trump heeft een verbod afgeschaft op het gebruik van pesticiden die verantwoordelijk zijn voor de sterk afnemende bijenpopulaties in beschermde gebieden. Ook een verbod op de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen in natuurreservaten heeft de president ongedaan gemaakt.

Die twee maatregelen waren genomen door zijn voorganger Barack Obama. Milieuactivisten, die een rechtszaak hadden aangespannen om het twee jaar oude verbod te bewerkstelligen, zeggen dat het opheffen van de beperking een ernstige bedreiging vormt voor bestuivende insecten en andere gevoelige wezens.

Talloze studies hebben de afgelopen jaren aangetoond dat bijen en hommels wereldwijd ernstig in de problemen zitten. Trump gaat - uiteraard - ook de ander richting uit dan Europa. De Europese lidstaten keurden een voorstel goed om de drie belangrijkste – clothianidine, imidacloprid en thiamethoxam – enkel nog in serres toe te laten.

Neonicotinoïden

Neonicotinoïden zijn een van de meest gebruikte insecticiden ter wereld. Ze liggen al langer onder vuur omwille van schadelijke effecten op bijen en hommels.

Eerder dit jaar besloot het Europese voedselveiligheidsagentschap (EFSA) na een analyse van de wetenschappelijke literatuur dat de drie insecticiden een groot risico voor honingbijen en wilde bijen vormen. Hun gebruik was al beperkt – tot gewassen die niet voor bijen aantrekkelijk zijn – maar is nu in Europa volledig verboden voor alle teelten in de open lucht.

Lees meer

Dit al gelezen?