© iStock

Minder geld verdienen is dan toch niet zo erg: mensen met een hoger loon hebben meer stress

24 april 2018

Stress ervaren is tegenwoordig schering en inslag op de werkvloer. En uit een nieuwe Amerikaanse studie blijkt nu dat stress en inkomen gerelateerd zijn. Zo ervaren mensen met een hoger inkomen meer stress. Geld maakt niet gelukkig?

Iedereen krijgt het af en toe weleens op zijn zenuwen tijdens het uitvoeren van zijn/haar job. Maar een nieuw onderzoek van het sociaal businessnetwerk LinkedIn toont aan dat het de grootverdieners zijn die het meest gestrest zijn op de werkvloer.

De onderzoekers namen het gedrag van duizend werknemers onder de loep. De resultaten zijn om van om te vallen. Zo ervaart 68 procent van de mensen, die meer dan 200.000 dollar per jaar verdienen, stress op het werk. Bij de groep die tussen de 75.000 en 200.000 dollar verdient, is dat 53 procent, bij de groep tussen de 51.000 en 75.000 dollar 38 procent en bij de groep tussen 35.000 tot 50.000 dollar 47 procent.

Jobtevredenheid

Mensen, die tussen 51.000 en 75.000 dollar per jaar verdienen, lijken dus het beste af. Bovendien gaf 81 procent van de ondervraagden uit die groep aan gelukkig te zijn met zijn/haar job. Bij de groep die meer dan 250.000 dollar verdient, was dat amper 74 procent. Enkel de minst verdienende groep scoorde daar slechter op.

Verder blijken zowel mannen als vrouwen even (on)tevreden te zijn met hun job. Over het algemeen is 52 procent van de mannen én vrouwen niet tevreden met hun werk. Dat is best veel. Bij LinkedIn vragen ze zich af of een betere studiewijzer misschien de oplossing kan zijn.

Millennials: weinig stress maar ontevreden

Ongeveer 57 procent van de ondervraagden uit generatie X, mensen tussen 37 en 52 jaar, geeft aan stress te hebben tijdens hun werk. Bij millennials daarentegen, mensen geboren tussen 1980 en 2000, is dat maar 44 procent.

Verder is deze leeftijdsgroep met 72 procent het minst tevreden met hun job. Baby boomers van 53 jaar of ouder zijn met 78 procent dan weer het meest tevreden met hun job. Volgens het onderzoek is er geen oorzakelijk verband tussen leeftijd en jobtevredenheid.

© linkedin

Lees meer

Dit al gelezen?