Vandaag aan de slag? Je bent niet alleen: één op vier Belgische jongeren werkt in het weekend

31 maart 2018

26% van de Belgische jongeren werkt in het weekend. Dat is ongeveer het Europees gemiddelde. Ongeveer 29% van de jongeren in Europa tussen de 20 en 34 jaar werkt in het weekend blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Opvallend: hoe hoger opgeleid, hoe minder vaak in het weekend wordt gewerkt. Jongeren met een opleiding in het hoger onderwijs of universiteit werken het minst vaak in het weekend in alle EU-lidstaten behalve Portugal. Het aandeel is gemiddeld 20% procent.

Het aandeel van alle jongeren dat in het weekend werkt, is het hoogst in Griekenland. Bijna de helft van de jongeren in Griekenland werkt in het weekend volgens Eurostat.

In Italië werkt 40% van de jonge werknemers regelmatig in het weekend, op de voet gevolgd door Ierland met 38% en Cyprus met 36%.

Ook in Duitsland (26,6%), Frankrijk (33,3%), Spanje en het Verenigd Koninkrijk (respectievelijk 35 en 34%) en Nederland (36%) werken meer jongeren in het weekend dan bij ons.

Hongarije heeft het laagste percentage werkende jongeren in het weekend (11%), gevolgd door Portugal (12%), Polen (13%), Tsjechië en Kroatië (beide 18%).

Lees meer

Dit al gelezen?