© EPA

Heel Zweden wapent zich tegen Russische inval

19 maart 2018

Bij een eventuele militaire aanval vanuit Rusland wil Zweden zijn volledige bevolking mobiliseren. Dat blijkt uit plannen die door een speciale Zweedse commissie voor landsverdediging, begin vorig jaar opgericht, voor de defensie van het land worden voorbereid. Daarbij wordt zwaar weerwerk gegarandeerd.

Gezien de korte afstand tussen beide landen vreest Zweden een prioritair doelwit te kunnen vormen voor een eventuele Russische militaire agressie. Omdat het land, net zoals Finland, geen lid is van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (Navo), moet vooral op eigen verweer worden gerekend. Daarbij wil de Zweedse overheid de volledige natie en zijn voltallige bevolking betrekken.

Drie maanden standhouden

Ook tijdens de Koude Oorlog had Zweden al zwaar in zijn militaire verdediging geïnvesteerd. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie konden die inspanningen worden afgebouwd, maar omdat de relaties tussen Rusland en het westen de voorbije jaren opnieuw een sterke afkoeling hebben gekend, bleek volgens Bjorn von Sydow, hoofd van de Zweedse commissie voor landsverdediging, opnieuw een versterking van de nationale defensie aangewezen.

Om een maximale verdediging te kunnen garanderen, zal volgens von Sydow op de volledige bevolking en infrastructuur van het land beroep moeten worden gedaan.

De plannen zouden ervoor moeten zorgen dat Zweden gedurende minstens drie maanden tegen een militaire agressie bestand zou kunnen bieden. “Onder meer zal daarbij voor de bevolking beroep moeten worden gedaan voor de voorziening medische zorgen," zegt van Sydow. "Maar ook voor het gebruik van schuilplaatsen zal onder meer met bedrijven en lokale gemeenschappen worden samengewerkt."

"Elke potentiële agressor moet weten dat bij een aanval op Zweden met een bijzonder sterk verzet - dat de aanvaller bijzonder veel kan kosten - zal moeten worden gerekend. Ook tijdens de Koude Oorlog had Zweden al duidelijk gemaakt zich hardnekkig tegen agressie te zullen verdedigen. Die boodschap sturen wij ook nu uit.”

Propaganda

Uit het rapport blijkt dat Zweden tijdens de eerste helft van volgend decennium jaarlijks ongeveer 4,2 miljard kroon of bijna 500 miljoen euro zal moeten investeren om zijn defensieplannen te realiseren. Die uitgaven komen bovenop de normale militaire investeringen die het land heeft voorzien. Daarbij is alvast tot het einde van dit decennium jaarlijks een budget van 400 miljoen kroon gereserveerd.

De bijkomende investeringen zullen onder meer worden gericht op de bouw van nieuwe bunkers en depots en de bescherming van infrastructuur. Maar ook zullen budgetten worden voorzien voor gezondheidszorgen en farmaceutica, energie, voeding, economie, cyberbeveiliging en psychologische defensie.

Tevens zal aandacht worden besteed aan inspanningen om vijandige propaganda en de verspreiding van nepnieuws langs sociale media te bestrijden. “Die inspanningen vormen een cruciaal onderdeel van defensie,” zegt von Sydow.

“Niet alleen moet het grondgebied worden beschermd, maar ook de democratische basisbeginselen van de natie moeten worden verdedigd. Landsverdediging heeft niet alleen betrekking op de gegarandeerde levering van elektriciteit en voedsel, maar ook moeten de fundamenten van de maatschappelijke waarden, principes en normen worden verzekerd.”

In de plannen wordt ervan uitgegaan dat het Zweedse leger voor een volledige mobilisatie één week nodig heeft, terwijl geraamd wordt dat bondgenoten over een tijdsbestek van drie maanden moeten kunnen beschikken om de verdediging van het land tegenover een militaire agressie te helpen garanderen.

Daarvoor wordt niet alleen gerekend op troepen van de Navo, maar ook op assistentie die in een aantal bilaterale akkoorden met onder meer de Verenigde Staten en Finland is afgesproken.

Lees meer

Dit al gelezen?