© Getty Images

Florida past zijn wapenwet aan; de NRA legt ogenblikkelijk klacht neer

11 maart 2018

Rick Scott, de gouverneur van Florida heeft vrijdag een nieuwe wet ondertekend die de aankoop van wapens in de staat moeilijker maakt. Het gaat om de eerste wetsaanpassing sinds 23 dagen geleden 17 mensen om het leven kwamen bij een schietpartij in een school op zo'n 60 km van Miami. De NRA is over de verstrenging niet te spreken.

De wet houdt ingrijpende wijzigingen in, want voortaan wordt een wachttijd van drie dagen ingelast tussen de aankoop van een wapen en de levering ervan. De minimumleeftijd om een wapen aan te kopen wordt verhoogd van 18 tot 21 jaar.

Ook wordt de verkoop van zogenaamde ‘bump stocks’ in de staat verboden. Dat zijn apparaten die een semi-automatisch wapen toelaten als een automatisch wapen te worden gebruikt om zo in korte tijd veel meer kogels af te vuren.

Verder voorziet de wet er in dat een rechter de wapens kan in beslag nemen van mensen die een gevaar voor de samenleving worden geacht.

NRA legt klacht neer

Florida zal tevens honderden miljoenen dollars vrijmaken om mensen met mentale problemen bij te staan en scholen beter te beveiligen. Ook is 67 miljoen dollar voorzien om sheriffs toe te laten schoolpersoneel te trainen in het gebruik van wapens en te reageren bij een aanval. Het staat de scholen vrij om aan dit soort programma's deel te nemen.

Onmiddellijk nadat Scott (rechts op de foto boven) de wet ondertekende, legde de Amerikaanse wapenlobby NRA klacht neer bij een rechtbank in Tallahasee, de hoofdstad van de staat Florida. Volgens de National Rifle Organisation is de leeftijdsbeperking strijdig met het Tweede Amendement van de Amerikaanse grondwet.

Wapenbezit staat in de Amerikaanse Grondwet ingeschreven als een onvervreemdbaar recht. Het Tweede Amendement luidt dan ook als volgt:

"Aangezien een goed geregelde militie nodig is voor de veiligheid van een vrije staat, zal geen inbreuk worden gemaakt op het recht van het volk om wapens te bezitten en te dragen."

Scott - die tijdens zijn politieke carrière nochtans meer wapenwetten versoepelde in het voordeel van de NRA dan eender welke gouverneur hem dat voordeed - toonde zich tevreden dat de politiek zo snel gehandeld heeft.

"We krijgen altijd het verwijt traag te handelen. Nu hebben we snel gehandeld", zei Scott. Hij noemde de wet 'een overwinning van het gezond verstand'.

© Getty Images

Lees meer

Dit al gelezen?