© Getty Images

Florida past zijn wapenwet aan; de NRA legt ogenblikkelijk klacht neer

11 maart 2018

Rick Scott, de gouverneur van Florida heeft vrijdag een nieuwe wet ondertekend die de aankoop van wapens in de staat moeilijker maakt. Het gaat om de eerste wetsaanpassing sinds 23 dagen geleden 17 mensen om het leven kwamen bij een schietpartij in een school op zo'n 60 km van Miami. De NRA is over de verstrenging niet te spreken.

De nieuwe wet zal het moeilijker maken om wapens aan te kopen, want nu moet er een tijdsperiode van drie dagen zijn tussen de aankoop en de levering van het wapen en voortaan moet je 21 in plaats van 18 zijn om er een te kopen. Ook de verkoop van semi-automatische wapens wordt verboden. Volgens de nieuwe wet kan een rechter nu ook wapens in beslag nemen van mensen die als een gevaar voor de samenleving beschouwd worden.

NRA legt klacht neer

Onmiddellijk na het ondertekenen van de wet legde legde de Amerikaanse wapenlobby NRA klacht neer. Volgens de National Rifle Organisation is de leeftijdsbeperking strijdig met het Tweede Amendement van de Amerikaanse grondwet.Dat luidt als volgt: "Aangezien een goed geregelde militie nodig is voor de veiligheid van een vrije staat, zal geen inbreuk worden gemaakt op het recht van het volk om wapens te bezitten en te dragen."

Lees meer

Dit al gelezen?