© iStock

Ook voor miljonairs is ultieme geluk onbetaalbaar

9 maart 2018

Het ultieme geluk kan zelfs niet met de grootste rijkdom worden gekocht. Dat moeten ook de allerrijkste bevolkingscategorieën toegeven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard Business School, die naar de levenstevredenheid van ruim vierduizend miljonairs peilden. Wel lijkt het aangewezen om zelf voor de accumulatie van zijn persoonlijke fortuin te werken.

De onderzoekers stelden onder meer vast dat de tevredenheid een lichte opstoot kent op het ogenblik dat het persoonlijke bezit de grens van 8 miljoen dollar doorbreekt. Tegelijkertijd kwamen de wetenschappers echter bij alle miljonairs tot een identieke vaststelling. Om een toestand van perfect geluk te kunnen bereiken, bleek immers iedereen een immense toename van rijkdom nodig te hebben.

Zelden tevreden met actueel vermogen

"Een studie uit het begin van dit decennium voerde aan dat het emotionele welzijn van het individu toeneemt naarmate ook het persoonlijke inkomen stijgt", stelt onderzoeksleider Grant Donnelly, specialist consumentengedrag aan de Harvard Business School.

"Tegelijkertijd moest echter vastgesteld worden dat het verband slechts tot op een bepaalde hoogte kan worden opgemerkt. Elk bijkomend inkomen boven een bedrag van 75.000 dollar blijkt nog nauwelijks een impact te hebben. De nieuwe studie bij de populatie miljonairs kon weliswaar geen exacte financiële waarde koppelen aan het geluksgevoel. Wel bleek dat meer geld ook een grotere tevredenheid creëert."

Het onderzoek toonde dat 27 procent van de ondervraagde miljonairs van mening was 1.000 procent meer vermogen nodig te hebben om een perfecte staat van geluk te bereiken. Nog eens 25 procent maakte gewag van minstens 500 procent. Slechts 13 procent van de miljonairs gaf te kennen perfect gelukkig te kunnen zijn met zijn huidige rijkdom.

Financiële zekerheid

Waarom het overstijgen van de grens van 8 miljoen dollar tot een sterker geluksgevoel leidt, is volgens de onderzoekers niet duidelijk. "Mogelijk kan er gewag worden gemaakt van een niveau waarbij miljonairs zich ook binnen de eigen kring kunnen onderscheiden en waardoor het gevoel van eigenwaarde zou kunnen worden gestimuleerd", zegt Grant Donnelly.

"Mogelijk betekent 8 miljoen dollar ook een bedrag waarbij de miljonairs het behoud van hun vermogen gegarandeerd voelen, zodat ze zonder verdere overwegingen geschenken kunnen uitdelen of donaties kunnen doen", meent Donnelly.

Wel kon worden vastgesteld dat het grootste gevoel van geluk kon worden ervaren bij miljonairs die hun rijkdom eigenhandig hebben opgebouwd. Een vermogen dat is geërfd of door een huwelijk is verkregen, biedt heel wat minder voldoening.

Lees meer

Dit al gelezen?