Rutten (Open Vld) verzet zich tegen de plannen van De Wever (N-VA) en is niet mals voor Francken

7 januari 2018

Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten stelt dat er in 2018 hoe dan ook een nieuw energiepact komt, wat N-VA-voorzitter Bart De Wever daar ook over zegt. Die wil van het pact en het debat over de kernuitstap een verkiezingsitem voor 2019 maken. De reactie van Rutten: “Niets doen is schuldig verzuim.”

Sinds N-VA-voorzitter Bart De Wever gezegd heeft dat de “regeringsonderhandelingen in 2019 de discussie rond kernenergie zullen beslechten”, kibbelen de coalitiepartners in de federale en Vlaamse regering continu over het thema energie. Zo willen CD&V en Open Vld, zoals gepland, dit jaar nog over een energiepact onderhandelen, maar de N-VA wil dat uitstellen en het thema pas bij de nieuwe regeringsonderhandelingen opnieuw op tafel leggen.

Rutten: “Dit jaar energiepact”

Maar Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten gaat niet akkoord. “Het energiepact komt er dit jaar”, zegt ze in De Zondag. “Dat staat zo in het Vlaams en federaal regeerakkoord. Ik hou mij aan die afspraken. Ik ga ervan uit dat iedereen dat doet. Wie dat niet doet, gooit het regeerakkoord in de vuilbak. Dan zal er een serieus woordje gesproken worden.”

Rutten herinnert eraan dat het federaal parlement, N-VA inclusief, in 2015 een wet heeft gestemd met de kalender voor de sluiting van kerncentrales: “Kiezen voor oude kernenergie is geen optie. En kiezen voor nieuwe kernenergie zou miljarden kosten. Dat is dus ook geen piste. We moeten nu kiezen voor de toekomst. Daarom is het energiepact cruciaal. Niets doen zou schuldig verzuim zijn tegenover de volgende generaties.”

Ook doen er al weken geruchten de ronde over mogelijke vervroegde verkiezingen, die dan zouden samenvallen met de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Vooral binnen N-VA zouden er voorstanders voor dat scenario zijn.

Rutten niet mals voor Francken

Rutten spreekt zich ook uit over de Soedan-rel en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA): “De voorganger van Theo Francken was Maggie De Block. Zij heeft de tanker doen keren met een streng, maar rechtvaardig beleid. Wij weten dus hoe moeilijk dat departement is. Je moet vermijden dat emoties de bovenhand nemen. Maar natuurlijk moeten de mensenrechten altijd gerespecteerd worden. Er loopt nu een onderzoek daarnaar. Ik wil dat afwachten vooraleer verdere uitspraken te doen.”

Ook zegt ze dat Francken zich de vraag moet stellen of hij zichzelf nog in de spiegel kan kijken na zijn leugen tegen premier Charles Michel (MR) over repatriëringen naar Soedan: “Wie de waarheid één keer geweld aandoet, zal ook de volgende keer in vraag gesteld worden. Klopt het wel wat die man zegt? Maar het is aan Theo Francken zelf om die antwoorden te geven.”

Lees meer

Dit al gelezen?