© iStock

Vlaamse communicanten steken gemiddeld 579 euro in hun zakken

12 mei 2017

Een communiefeest of lentefeest is meer dan een kans voor klerenwinkels om kostuums in kindermaten te verkopen. Ook voor de communicanten zelf is het de uitgelezen tijd om een smak geld te incasseren. Dat kwam Keytrade Bank te weten door een enquête bij een miljoen Belgische communicanten. 

Vlaamse communicanten krijgen gemiddeld 579 euro. Dat is meer dan hun Waalse vriendjes en vriendinnetjes die het moeten het stellen met gemiddeld 457,5 euro per kind. Belgische kinderen krijgen dus gemiddeld maar liefst 540 euro voor hun communie.

De grootste sponsors zijn, hoe kan het ook anders, de grootouders van de communicanten. Opa en oma toveren gemiddeld zo maar eens 145 euro uit hun portefeuille (of geldbeugel) voor hun oogappel. De ouders en stiefouders komen op de tweede plaats met 138 euro gevolgd door de peter en meter die gemiddeld met 119 euro over de brug komen.

Onverwachte donors

Opvallend is ook dat de ouders van de communicant veel lagere verwachtingen hebben van de som dat hun kind ontvangt voor zijn/haar communie. Zij schatten dat hun kind gemiddeld 314 euro zal krijgen op zijn/speciale dag.

Ook opvallend aan de studie is dat Belgische communicanten ook vaak geld toegestopt krijgen van mensen die niet tot de familie behoren. We denken hier bijvoorbeeld aan de kinderoppas, de uitbater van een lokaal restaurant of de vaste bakker van het gezin van de communicant.

Lees meer

Dit al gelezen?