© epa

Advocate vergat in beroep te gaan: "Definitief geen visum voor gezin Aleppo", zegt Francken

27 maart 2017

De epische strijd tussen de advocate van een gezin uit Syrië dat een humanitair visum vroeg en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) lijkt voorbij. Na maanden juridisch steekspel blijkt dat advocate Mieke Van den Broeck helemaal bij het begin van de strijd een foutje maakte: ze vergat om in beroep te gaan. Dat wreekt zich nu: het doek valt over de zaak.

Een hele gemotiveerde en felle advocate dook op in de zaak van het Syrische gezin uit Aleppo: Mieke Van den Broeck. Die advocate van Progress Lawyers Network maakte bewust een mediazaak van de juridische strijd die ze voerde tegen staatssecretaris Theo Francken, zelf ook geen doetje als het aankomt op de publieke opinie bespelen. En ze won verschillende stappen: ze sleepte onder meer een dwangsom van 4.000 euro uit de brand om de staatssecretaris onder druk te zetten.

Maar nu blijkt dat ze ook een cruciale fout maakte: ze vergat in beroep te gaan bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Een fout die haar duur komt te staan. Want de Raad voor Vreemdelingenbetwisting besluit daaruit dat heel de procedure van het Syrische gezin vervalt.

Strijd van meer dan 9 maanden

Maandenlang was de zaak in de media. Het gaat om een koppel Syriërs met twee kinderen, die in het minst getroffen deel van Aleppo wonen, dat in handen is van het Assad-regime. De vader werkt voor de lokale kamer van koophandel, en reist daarom regelmatig buiten Syrië. In Libanon vroeg hij een humanitair visum aan voor z'n gezin in België. In september 2016 weigert de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat visum. Drie keer weigert DVZ dat visum, en in oktober stapt advocate Van den Broeck naar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Die geeft Van den Broeck gelijk: Francken moet dat visum geven.

Francken weigert. Eind oktober komt daar nog een dwangsom bij, om Francken toch te verplichten. De Belgische staat moet 4.000 euro per dag betalen, als Francken niet plooit. Francken gaat naar een andere rechter: die zegt dat hij het visum moet geven, maar de dwangsom vervalt. Het Brusselse hof van beroep dwing begin december Francken dan toch het humanitair visum af te leveren, opnieuw met dwangsom. De zaak gaat naar Europa: het Europees Hof van Justitie oordeelt in maart 2017 dat Francken niet verplicht is een humanitair visum af te leveren.

Weg visum, weg dwangsommen

En nu komt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen met een ander arrest: de advocate Van den Broeck heeft een procedurefout gemaakt. Ze is vergeten de beroepsprocedure te starten, de eerste keer dat DVZ de aanvraag voor een humanitair visum afwees. En dus vervalen alle juridische acties die volgden uit het betwisten van de beslissing, zo zegt de Raad voor Vreemdelingenbetwisting nu.

"Dit betekent ook dat we vanaf de datum van het arrest niet langer verplicht zijn om een visum af te leveren aan de familie", zegt Francken in Het Laatste Nieuws. Meteen gaat hij nu ook naar de rechtbank om de dwangsommen nietig te laten verklaren. Het gaat om 564.000 euro ondertussen, maar die zou dus vervallen. De familie kan enkel nog naar het Hof van Cassatie om de beslissing aan te vechten. Daarmee lijkt het doek te vallen over een wel heel in het oog springende zaak.

Lees meer

Dit al gelezen?