Linkse leugen #1

29 oktober 2016
!
Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar.

opinieIn de nationale pers wordt vaak gesproken over de veel voorkomende armoede in Belgie, die zou ongeveer 15% bedragen... Maar klopt dit wel?

Er wordt beweerd dat ook in België, ongeveer 15% van de mensen arm is. dat komt ongeveer neer op 1 per 7 personen, en er wordt verteld dat dit geldt voor kinderen als voor mensen in het algemeen. Ongeacht of de stelling klopt dat er zoveel armen zijn in Belgie, is vooral interessant op wat die claim gestoeld is; Welke formule wordt daarvoor gebruikt?

De conventionele concensus over de manier, en ook de formule die de afdeling van statistiek van de Belgische overheid hanteert is de volgende:

"De armoededrempel is gelijk aan 60% van het mediaan beschikbaar inkomen op individueel niveau."

(Bron: http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/eu-silc/armoede/)

Vertaald betekend de 'mediaan' min of meer het gemiddelde, maar met een correctie om de excessen uit het gemiddelde te weren. Het is het bedrag waarbij de helft van de mensen méér verdient, en de andere helft minder.

Iedereen die dus minder dan 60% verdiend van die mediaan, wordt dan als 'arm' gecatalogeerd...

Maar is dat wel een goede formule? Geeft dat werkelijk weer hoeveel armoede er is, of gaat dit over iets anders?

Er zijn naruurlijk verschillende manieren om die formule stevig en gefundeerd in twijfel te trekken.

Is het bijvoorbeeld zo dat iemand die de helft minder dan gemiddeld verdiend echt wel arm? Of hangt er dat toch stevig van af hoeveel de anderen verdienen?

Moet je de kok als arm bestempelen omdat hij toevallig in een groepje CEO's champange staat te schenken? En is hij dan ook automatisch rijk als hij tussen de poetsvrouwen staat die wellicht minder verdienen? Of zou het toch véél eerlijker zijn als we zouden kijken of de man iets substantieel ontbreekt? Moet hij honger lijden? heeft hij een fantsoenlijke woonst? kan hij de rekeningen betalen? Kan hij ook wel eens een uitje maken, heeft hij een televisie en toegang tot internet? Of gaat het toch enkel over het verschil in inkomen om te bepalen of de kok arm is, zoals de formule suggereert?

Bovendien is het zo dat de formule helemaal geen rekening houd met je bezit; enkel met je inkomen. Als je er van uit gaat dat de recente Euromillionairs die tientallen miljoenen wonnen, stoppen met werken, betekent het dat die mensen volledig in de armoede worden gestort! Stel je voor?! Je zal de euromillions maar winnen om het jaar daarna al als 'arm'te worden bestempeld gewoonweg omdat je geen inkomen meer hebt... Althans, toch volgens de gehanteerde formule...

Een andere manier om er naar te kijken is door het met enkele voorbeelden af te toetsen; Hoe zit het met de extremen als je de formule er op loslaat?

"in Monaco zijn er dubbel zoveel armen als in België! "

In een eerste toets nemen we de stadstaat (én belastingparadijs) Monaco, een natie aan de mooie middellandse zee, en gekend als de place-to-be voor de rijken. Als je er van uitgaat dat daar alle verschillende inkomens vertegenwoordigd zijn, kan je meteen stellen dat daar volgens de formule uitgerekend 30% mensen arm zijn. Stel je voor: in Monaco zijn er dubbel zoveel armen als in België! Schokkend! Of is de formule misschien toch héél erg fout?!...

"Er bestond in de Sovjet Unie géén armoede"

Een ander voorbeeld toont nog sterker aan hoe fout en gemanipuleerd die formule wel is; Nemen we nu geen verderfelijk oord zoals Monaco, maar het communistisch paradijs van de Sovjet Unie. Gesteld dat daar iedereen evenveel verdiende (we weten dat ook daar stevig politiek profitariaat was, maar nemen dat even niet mee in de formule), wat blijkt? Als iedereen in communistisch Rusland evenveel verdiende bestond daar volgens de formule helemaal géén armoede, en was iedereen zelfs rijk. Er worden wellicht veel fabeltjes verteld over de Sovjet Unie, maar je kan toch moeilijk stellen dat reële armoede er geen probleem was...

Aan de hand van deze toelichting kan je nog onmogelijk stellen dat de gehanteerde formule een goede indicatie geeft inzake armoede. Maar waarom blijft ze dan toch zo hardnekkig terug te komen?! En wat geeft ze dan wel weer?

"Conclusie: De formule is een communisme index"

De conclusie is dat deze formule geen armoede weergeeft, maar enkel een indicatie van gelijkheid, een 'communisme-index' als je wil. Iedereen die de formule dus toch blijft verdedigen, wil helemaal niet strijden tegen armoede, maar wil enkel strijden voor meer communisme... Mogelijks een nobel doel, al heeft de geschiedenis wereldwijd toch vooral geleerd dat het eerder armoede in de hand werkt...

Dit al gelezen?

Jouw reactie?