Wordt onze belastingbrief invullen véél en véél simpeler, zoals in Scandinavië?

19 juni 2015

Een nieuwe piste in de tax shift in de kranten vandaag: één tarief voor alle inkomens uit vermogen én een progressieve belasting op inkomen uit arbeid. Dat 'dual income tax'-systeem is Scandinavisch en CD&V droomt ervan. 

Een forse vereenvoudiging van onze belastingbrief, dat zou misschien wel eens het grootste voelbare effect van de tax shift kunnen worden. Naast uiteraard een vermindering van belasting op arbeid naar andere posten, zoals consumptie, milieuvervuiling en vermogens.

CD&V wil met vermogens iets doen, vandaar dit voorstel

Het is geen geheim dat CD&V vooral wil dat die vermogens ook aangesproken worden. Maar de christendemocraten willen liever heel het systeem hervormen, dank enkel een nieuwe taks voor die vermogens. Dat is op zich niet zo gek: het huidige belastingsysteem in België is bijzonder complex, met allerlei achterpoortjes, speciale regelingen en complexe formules. Je moet eigenlijk al hoogbegaafd zijn om nog deftig je belastingbrief in te kunnen vullen.

In plaats van die koterij aan belastingsystemen wil CD&V dus een "dual tax system". Zowel de krant De Tijd als de krant De Standaard signaleren dat vandaag. Het voorstel komt erop neer dat er één groot systeem komt voor belastingen op arbeid en één groot tarief voor inkomens uit vermogens. Nu wordt vaak (de foute) redenering gemaakt dat België bijzonder lage tarieven rekent voor inkomsten uit vermogens. Net omdat die regels zo versnipperd en complex zijn, lijkt dat misschien zo, maar we zijn ook voor vermogens makkelijk bij de koplopers in Europa.

Belastingverlaging of niet?

Hoe dan ook, in dat Scandinavisch model krijg je dus héél helder nog maar één tarief voor al die inkomsten uit vermogens: je vastgoed, je aandelen, je spaargeld. Daarnaast komt er een progressief systeem voor inkomen uit arbeid: hoe meer je verdient, hoe meer je percentueel belastingen gaat betalen.

Los van een forse vereenvoudiging van de belastingbrief is het ook een politiek handige oplossing. Want dan kan je makkelijker de tax shift doen zonder in de loopgraven van één specifieke maatregel vast komen te zitten. Alleen ... daarmee is de kern van de politieke discussie niet van de baan. Want al die uitzonderingsregels schrappen, betekent dat veel mensen plots méér belasting gaan moeten betalen. En voor die boodschap is N-VA als de dood, net als Open Vld. Die willen echt een belastingverlaging doorvoeren, zeker niet het gevoel geven aan de burger dat die net meer moet betalen.

Lees meer

Dit al gelezen?